Registrácia

Úvod

Gabčíkovo je najväčšie vodné dielo na Slovensku. Stupeň Gabčíkovo zabezpečuje využitie hydroenergetického spádu a zabezpečuje medzinárodnú plavbu prekonaním rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom plavebnými komorami. V letnej sezóne sa tu organizujú obhliadkové plavby loďou.

Satelitná mapa z Google Maps:

O projekte

Táto webstránka bola vyhotovená na základe mojej bakalárskej práce. Zadanie mojej bakalarskej práce: Virtuálne Gabčíkovo - virtualizovanie vodného diela. Mojím odborným veducím bol Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.